Parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0007: esančio Gelvadiškių.g. 16, Antakalnio sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0007: esančio Gelvadiškių.g. 16, Antakalnio sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo Gelvadiškių g. 16 (kadastro nr. 0101/0007:) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“, 2014 lapkričio 6 d., Nr. 30-3329.

Plano rengimo tikslas : suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Susipažinti su parengtu projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.06.05 iki 2015.06.18. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:

Projekto rengėjas UAB „MJRgroup“, Į.K. 301815669, Ulonų g. 1, Vilnius, Mob. Tel. 8-675-31877, info@mjrgroup.com