parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0007:1167 esančio Rudausių Sodų 11-oji g. 24 , Sb „Vilija“, Antakalnio sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0007:1167 esančio Rudausių Sodų 11-oji g. 24 , Sb „Vilija“, Antakalnio sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2012 liepos 19 d. įsakymas Nr.49VĮ-(14.49.2.)-1415 ,,Dėl leidimo rengti žemės sklypo nr. 12 esančio, Rudausių Sodų 11-oje g. 24 , Vilniuje Sb „Vilija“ formavimo ir pertvarkymo projektą“.

Plano rengimo tikslas: suformuoti sodininkų bendrijos „Vilija“ bendro naudojimo teritorijoje vieną žemės ūkio paskirties (būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai) žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties.

Projekto organizatoriai: Ana Radivonik.

Susipažinti su projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.07.08 iki 2015.07.21.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:
Projekto rengėjas – UAB „NT Planai“, Į.K. 302716453, Lvovo g. 89, Vilnius, Mob. Tel. 8-652-25061, e.petkus@gmail.com