Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0029:203), Paribio g. 33, formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0029:203), esančio Vilniaus m. Žvėryno sen. Paribio g. 33, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: 2015-07-24 Vilniaus miesto savivaldybės administraijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas “dėl teritorijos prie sklypo Paribio g. 33 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. A30-2158; 2015-07-09d. Miesto plėtros departamento žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-43/16(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas:

1. suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

2. įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

3. sujungti 1 punkte nurodytą žemės sklypą su besiribojančiu žemės sklypu Paribio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0029:203).

Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas: Vytautas Pavasaris, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 057834.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-05d. iki 2016-05-03d. adresu : Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel.: 8-61510480; 8-65912903.