Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0034:), esančio Vilniaus m. Antakalnio sen. Klinikų g. 11 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0034:), esančio Vilniaus m. Antakalnio sen. Klinikų g. 11, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: 2014-12-29 Vilniaus miesto administraijos direktoriaus įsakymas “dėl žemės sklypo Klinikų g. 11 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. 30-3792, NŽT prie ŽŪM Vilniaus misto skyriaus 2015-02-06 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 49SDŽ-200-(14.49.22.), Žemės sklypo Klinikų g. 11 formavimo ir pertvarkymo rengimo reikalavimai 2015-05-13 Nr.A648-252/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esaniems statiniams eksploatuoti.

Projekto organizatorius: Eva Giršaitė

Projekto rengėjas: Tatjana Matiušova, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 591695 Genių g 7-60, Vilnius, Tel.: 860865201.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2016 01 05 d. iki 2016 01 19. adresu : Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, Tel.: 860865201.