Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0053:0000), Vytauto g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0053:0000), esančio Vilniaus mieste Vytauto g. 6 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus žemės sklypų formavimo pertvarkymo reikalavimai 2014-11-24 Nr. 49SDŽ-125-(14.49.22)-989, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-12-29 Nr. 30-3793, Žemės sklypo Vytauto g. 6 formavimo pertvarkymo rengimo reikalavimai 2015-02-26 Nr.A648-126/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems statinams eksploatuoti.

Projekto organizatorius: 496-osios DNSB Pirmininkė Rasa vanauskienė

Projekto rengėjas: UAB“ Turto Administravimo Grupė“

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015-07-03 d. iki 2015-07-16. adresu : Tujų g. 29, Vilnius, Tel.: 860865201.