Parengtas žemės sklypo kad. nr. 0101/0070:0100, esančio Vilniaus m. sav., Aidukaičių g.37 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Parengtas žemės sklypo kad. nr. 0101/0070:0100, esančio Vilniaus m. sav., Aidukaičių g.37 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Rengimo pagrindas – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-26 įsakymas Nr. 30-740„Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Aidukaičių g.37 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Planavimo tikslas – padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų. Daugiau informacijos – tel. +37067976644.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė

Iniciatorius- Feliksas Uinskis

Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g.3, Vilnius, tel.8 67976644, el. paštas: viktuks@gmail.com Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. birželio mėn 10 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. gegužės 26 – birželio 10 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g.3, Vilnius.