Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0075:0975), N.Vilnios sen. Gurių Sodų 16-oji g. 25, formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0075:0975, esančio Vilniuje, N.Vilnios sen. Gurių Sodų 16-oji g. 25, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas: suformuoti sodininkų bendrijoje „Viltis“ laisvoje valstybinėje žemėje įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio žemės sklypo savininkui.

Organizatorius: NŽT Vilniaus m. skyrius

Planavimo iniciatorius: Vytautas Simanavičius.

Projekto rengėjas: UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“.

Susipažinti su projektu ir jo sprendiniais, teikti pasiūlymus ir pastabas galima 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo. Kreiptis adresu Vilnius, Žalgirio 88-507, Vilnius, tel. 85-2-72-8058, mob. 8-65955152. el. paštu: gtdarbai@gmail.com