Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0080:0168), Liepkalnio g. 101, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0080:0168), esančio Vilniaus mieste Liepkalnio g. 101 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-01-19 Nr. 30-128, NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus žemės sklypų formavimo pertvarkymo reikalavimai 2015-02-17 Nr. 49SDŽ-125-(14.4.9.22), žemės sklypų formavimo pertvarkymo rengimo reikalavimai 2015-03-24 Nr.A648-156/15(2.14,2,12-MP8).

Planavimo tikslas: sujungti į vieną sklypą, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio esamo žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0080:0168)

Projekto organizatorius: UAB“Keluva“

Projekto rengėjas: UAB“ Turto Administravimo Grupė“

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015-07-03 d. iki 2015-07-16. adresu : Tujų g. 29, Vilnius, Tel.: 860865201.