Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0151:0423) , Didžiųjų Pupojų k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų, adresais Didžiųjų Pupojų k., Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0151:0423, plotas 3.8799 ha, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – nuosavybės teise valdomą žemės ūkio paskirties 3.8799 (kadastro Nr. 0101/0151:0423) žemės sklypą padalinti suformuojant keturiasdešimt tris atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties ir nustatyti naudojimo būdus- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos, rekreacinės teritorijos.

Projekto organizatoriai – Vilniaus m. savivaldybė

Projekto iniciatoriai – UAB „Gaivilė“.

Plano rengėjas – UAB „Topolinija“, Neries krantinė 16-442, Kaunas, Giedrius Urbonas, mob.tel. 8-650-27477, el.paštas: topolinija@gmail.com.

Gretimų sklypų savininkus ir suinteresuotus asmenis kviečiame susipažinti su parengtu projektu, teikti pasiūlymus ir pastabas raštu projekto rengėjui nuo 2015-06-12 iki 2015-06-23 UAB „Topolinija“ patalpose, Neries krantinė 16-442, Kaunas.