Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0151:832:), esančio Vilniaus m. Naujosios Vilnios sen. Centrinė g. 21, formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0151:832:), esančio Vilniaus m. Naujosios Vilnios sen. Centrinė g. 21, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: 2015-07-02 Vilniaus miesto savivaldybės administraijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas “dėl žemės sklypo Centrinėje g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. A30-1873; 2015-07-09d. Miesto plėtros departamento žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-365/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas: padalyti esamą žemės sklypą į du atskirus kitos paskirties (naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklypus.

Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas: Vytautas Pavasaris, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 057834.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015-12-07d. iki 2015-12-18d. adresu : Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel.: 8-61510480; 8-52727980.