Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0158:501), Pakalniškių k., detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis 2013-11-20 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 042303, reg. Nr. A615-110-(2.15.1.7-AD4) parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0158:501, plotas -1,3600 ha esančio Pakalniškių k., Vilniaus m., detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: Tadeuš Zenkevič, Stanislava Ruseckaja;

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222 el. p. info@vildomus.lt

Planavimo tikslas: sudalyti sklypais, nekeičiant Vilniaus miesto savivladybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, pakeisti žemės tiksliną paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti gyvenamosios teritorijos (G) ir atskirųjų želdynų teritorijos (E) naudojimo būdus. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų (E3) naudojimo pobūdžius.

Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2016-07-20 iki 2016-08-25 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose (Gerovės g. 1, Vilnius) Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2016-08-25, 14 val., Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222 el. p. info@vildomus.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.