Parengtas žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0159:1589), Basiukų vs., Rasų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio mėn 5 d. įsakymu Nr. 30-1456, dėl žemės sklypo (Kadastro Nr. 0101/0159:1589) Basiukų vs. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir Miesto plėtros departamento 2014 m. birželio mėn., 18 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. A648-190/14(2.14.2.12-MP8), o taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija (įsigaliojusi nuo 2014-01-15)) yra parengtas žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0159:1589, esančio Basiukų vs., Rasų sen., Vilniaus m. sav., (Vilniaus kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nadojimo būdą iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir padalyti sklypą į du žemės sklypus. Planavimo inicijatorius – Jaroslav Bazevič, Pavel Bazevič Projekto rengėjas – matininkas Andrej Zubanov, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą; kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-753; tel. 866070305; buveinės adresas: A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius; el. paštas: topomatik@gmail.com Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita kviečiame susipažinti gretimų žemės sklypų savininkus/naudotojus nuo 2015 m. vasario mėn. 12 d. iki 2015 m. vasario mėn 27 d. Andrejaus Zubanovo veikiančio pagal individualios veiklos pažymą buveinėje darbo dienomis nuo 8:00 val iki 17:00 val. adresu A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius, prieš tai iš anksto telefonu (tel.: 866070305) susitarus dėl susitikimo laiko.