Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0165:1009), Bališkių k., Panerių sen.,formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-24 įsakymas Nr. 30-514. Projektuojama teritorija: 5,4625 ha ploto (kad. Nr. 0101/0165:1009) žemės sklypas, esantis Bališkių k., Panerių sen., Vilniaus m. Sav. Projekto tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius). Planavimo iniciatorius: UAB „Statybos projektų studija“, Džiolana Tarvainytė, Evelina Bagušytė, Anatolij Romanenko, Večeslav Romenenko. Projekto rengėjas: Nijolė Bareikienė, Lietuvos Respublikos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 017442, atestato Nr. A1823 , tel.: 869903393, el.paštas: Nijole.bareikiene@gmail.com Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2016-01-11 iki 2016-01-22 adresu: Alyvų g. 3, Katilių k, Vilniaus r., tel. 869903393, kontaktinis asmuo – Nijolė Bareikienė.

Pagrindinis brėžinys