Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2416), Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2416) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimoˮ, 2015-06-15, Nr. 30-1626, pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2416), esančio Vilniaus m. sav., Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus. Planavimo iniciatoriai: Tadeuš Gaverskij. Projekto rengėjas: UAB ,,Projektavimasˮ, Aušros g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.; tel.: +370 655 02908. Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti: per 10 darbo dienų nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 UAB „Projektavimasˮ patalpose, adresu Lakūnų g. 24, 155 k., Vilniuje darbo dienomis. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo projekto galima teikti: projekto rengėjui raštu per dešimt darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.