Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2417), Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2417) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimoˮ, 2015-09-11, Nr. A30-2589, pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2417), esančio Vilniaus m. sav., Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Planavimo iniciatoriai: Tadeuš Gaverskij, Januš Gaverskij.

Projekto rengėjas: UAB ,,Projektavimasˮ, Aušros g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.; tel.: +370 655 02908.

Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti: per 10 darbo dienų nuo 2015-10-09 iki 2015-10-22 UAB „Projektavimasˮ patalpose, adresu Lakūnų g. 24, 155 k., Vilniuje darbo dienomis.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo projekto galima teikti: projekto rengėjui raštu per dešimt darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.