Parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0161:362), Naujakiemio k.s., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis 2004 m. spalio 4d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, pil. Vandai Černiauskienei ir Teresai Makauskienei nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui kadastrinis Nr. 0101-0161-0362, esančio Naujakiemio k., Vilniaus m. sav. yra parengtas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas .

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Iniciatorius – Vanda Černiauskienė ir Teresa Makauskienė.

Projekto rengėjas – UAB „Sanora“, buveinės patalpos Kalvarijų 143A, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: 8 606 65552

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti UAB „Sanora“ patalpose 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.