Parengtas Žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Garšvų g.1, 2, 3, 4, 5 ir 7

Parengtas Žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. rugpjūčio 22d. įsakymu Nr.30-1857 sprendinių koregavimas sklypuose Garšvų g.1,2,3,4,5 ir 7 

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

Informuojame apie rengiamą  Žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. rugpjūčio 22d. įsakymu Nr.30-1857 sprendinių koregavimo sklypuose Garšvų g.1,2,3,4,5 ir 7,  pakeičiant minėtuose sklypuose užstatymo tankį ir užstatymo zoną, naikinant paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą, detalųjį  planą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5088 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.A30-1355/18(2.1.22E-TD2), 2018-06-12  ,,Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Garšvų g.1,2,3,4,5 ir 7, planavimo darbų programa 2018 m. birželio 12 d., Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-85/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti planavimo proceso sutarties pagrindu Žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. rugpjūčio 22d. įsakymu Nr.30-1857 sprendinių koregavimą sklypuose Garšvų g.1,2,3,4,5 ir 7,  pakeičiant minėtuose sklypuose užstatymo tankį ir užstatymo zoną, naikinant paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2754.

Planavimo iniciatorius: G.P.

 Projekto rengėjas: PV Audronė Banionienė, individualios veiklos pažyma, Nr.011281, adresas M.K.Oginskio g. 6-24, Vilnius, tel.:868743701. Informaciją teikia projekto vadovė Audronė  Banionienė , el. p.: audroban@gmail.com, tel. 868743701.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijos patalpose (Antakalnio g. 17, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d., Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-20-40, bei M.K.Oginskio g. 6-24, Vilnius, tel.:868743701. Informaciją teikia projekto vadovė Audronė Banionienė, el. p.:audroban@gmail.com, tel. 868743701.

Pagrindinis+brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-40) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.