Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0079:1214, esančio Salininkų Sodų 5-oji g. 12, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, pranešame, kad parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0079:1214, esančio Salininkų Sodų 5-oji g. 12, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Projekto rengimo tikslai: įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu.

Projekto rengimo iniciatorius: Povilas Pamarnackas.

Įsakymas dėl žemės sklypo Salininkų Sodų 5-oji g. 12, SB „Kirtimai“, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 30-670 išduotas 2014 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-131/14(2.14.2.12-MP8) išduoti 2014 m. gegužės 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento.

Projekto rengėjas: Valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistė Beata Račkauskaitė, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, mob. tel.: 8 676 54396, [email protected].

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu darbo valandomis nuo 08.00 iki 17.00 val. aukščiau nurodytu adresu per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistė Beata Račkauskaitė

Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius

Tel. 8 676 54396 El. paštas [email protected]