Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1580) Pupinės k. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1580) Pupinės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kitų žemės ūko paskirties žemės sklypų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus ir padalyti sklypą į du žemės sklypus.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-27 įsakymas Nr. 30-1661 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1580) Pupinės k. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB „GM projektai“.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-02-26 iki 2015-03-12. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2464.