Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:21), Gurelių k., Panerių sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Pranešame, kad nuo 2015-07-07 iki 2015-07-22 vyks žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:21, savininkė Lucija Gornatkevič), esančio Gurelių k., Panerių sen, Vilniaus mieste formavimo ir pertvarkymo projekto derinimas. Jums priklausantis žemės sklypas ribojasi su pertvarkomu sklypu. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymą Nr 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr.149), 41 punktą projektas turi būti derinamas su žemės savininkais ar naudotojais, kurių žemės sklypai ribojasi su planuojama teritorija. Todėl prašome atvykti į šio projekto derinimą ir svarstymą, kuris vyks nuo 2015-07-07 iki 2015-07-22, adresu Žalgirio g. 131, Vilnius. Prašome prieš atvykstant pranešti iš anksto.