Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2100) Plytinės k. formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir esamą žemės sklypo naudojimo būdą iš kitų žemės ūko paskirties žemės sklypų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymas Nr. 30-1656 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2100) Plytinės k. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB „Norneda“.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-01-14 iki 2015-01-27. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2464.