Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:958) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:958) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslas – nekeičiant vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus, sklypų, patenkančių į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pakeisti iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sklypų, patenkančių į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinę zoną, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai) palikti nepakeistus.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-30 įsakymas Nr. 30-942 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:958) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezinis planas“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, tel. 869967224.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo skelbimo patalpinimo dienos iki 2015-04-22.