Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1778) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1778) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2587 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1778) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei padalyti sklypą.

Projekto Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Iniciatorius- planuojamo sklypo savininkė Rima Juselienė, Rengėjas Architektūros studija „Architeka“ (im.k.125347052)

Su rengiamo sklypo formavimo ir pertvarkymo plano sprendiniais visuomenė galėjo susipažinti nuo 2014-10-08 iki 2014-10-21(imtinai) pas projekto rengimo Iniciatorių (tel.: +370 615 39982, rima@reriz.lt) arba Organizatoriaus patalpose, Konstitucijos pr. 3, 410 kab. (darbo laiku). Pasiūlymus galima buvo siųsti adresu Medeinos g. 31, Vilnius. Besiribojančio sklypo savininkai informuoti registruotais laiškais ir su sprendiniais galėjo susipažinti asmeniškai. Pasiūlymų ir pretenzijų -negauta.

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1778) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas teikiamas derinti ir tvirtinti.