Parengtas žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0151:0443 esančio Vikučionių g. 11 , Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Parengtas žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0151:0443 esančio Vikučionių g.

11 , Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir

pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1

punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR

žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos

ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių

patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame,

kad yra parengtas žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0151:0443 esančio

Vikučionių g. 11 , Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė,

formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – padalinti žemės sklypą kadastro Nr.0101/0151:0443 į

du atskirus žemės sklypus;

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Direktoriaus įsakymas, 2015m. vasario mėn. 2 d. Nr.30 – 314

Projekto rengėjas: UAB G.M.&Co

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima iki 2015 m. liepos 7

d. UAB G.M.&Co patalpose, Verkių 29, Vilniuje, tel.:865594415