Parengtas žemės sklypo (Kad.Nr. 0101/0026:0066) Antakalnio sen., Keramikų g.56 ., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 m. gruodžio 29 d. Nr.30-3780 (dėl žemės sklypo Keramikų g.56 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kad.Nr. 0101/0026:0066 Antakalnio sen., Keramikų g.56 .,Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Planavimo organizatorius – Liudmila Demeško

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas

UAB „Geodezija ir topografija“. Telefonai pasiteiravimui 8-612-37517, el. paštas: mgeodezininkai@gmail.com;

Su parengtu projektu galėsite susipažinti UAB „Geodezija ir topografija“patalpose (adresas – Kalvarijų g. 125-516, Vilniuje) 2015.04.08 – 2015.04.22 darbo dienomis .