Parengtas žemės sklypo (kad.Nr. 0101/0032:0186), Kalvarijų g.73, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 m. gegužės 20 d. Nr.30-1174 (dėl žemės sklypo Kalvarijų g.73 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Kad.Nr. 0101/0032:0186 Kalvarijų g.73 .,Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas –

UAB „Geodezija ir topografija“. Telefonai pasiteiravimui 8-612-37517, el. paštas: [email protected];

Su parengtu projektu galėsite susipažinti UAB „Geodezija ir topografija“patalpose (adresas – Kalvarijų g. 125-516, Vilniuje) 2015.04.29 – 2015.05.14 darbo dienomis .