Parengtas žemės sklypo (kad.Nr.0101/0009:0489), Verkių sen., Pašvaistės g. 5A, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, parengtas žemės sklypo kad.Nr.0101/0009:0489, esančio Vilniaus mieste, Vilniaus miesto k.v., Verkių sen., Pašvaistės g. 5A, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo Pašvaistės g. 5A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, išduotas 2015-03-13, Nr. 30-814. Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamento 2015-03-24 išduoti reikalavimai Nr.A648-153/15(2.14.2.12-MP8), dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015-02-26 išduoti reikalavimai Nr. 49SDŽ-148-(14.49.22.) dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Planavimo tikslai – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė Iniciatorius – Žilvinas Petrauskas Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn 24 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m.balandžio 6 -24 dienomis, Vaivos Iljinienės individualios veiklos patalpose, adresu Žalgirio g. 88A-3 (Mokymo centras), Vilnius, tel 867786688. Prašome prieš atvykstant pranešti ir suderinti susitikimo laiką aukščiau nurodytu telefonu. Proj.Autorė Vaiva Iljinienė