Parengtas (žemės sklypo kad.Nr.0101/0065:0826), Naujosios Vilnios sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, parengtas žemės sklypo kad.Nr.0101/0065:0826, esančio Vilniaus mieste, Vilniaus miesto kadatsrinėje vietovėje, Naujosios Vilnios sen., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Gretimo žemės sklypo Kad.Nr. 0101/0065:755 savininkai PIOTR AZEVIČ, BERNARD BURBO, HALINA MAKOVSKAJA, KRISTINA PODLECKAJA, REGINA MIŽUTAVIČIENĖ, LUKAS GURŠNYS, VIKTOR PAVLOVSKIJ, VANDA DOVGIALO, PRANĖ ŽAKEVIČ, GENOVEFA BUŠA, MARIUS LINARTAS, JANINA BENKIENĖ, TERESA TAMOŠEVIČIENĖ, VESLAV BURBO, AUŠRYS ŽUKAUSKAS, JELENA CHARŪNIENĖ, IRINA KAMANDULIENĖ, REMIGIJUS RINKEVIČIUS, UGNĖ MIEŽELAITYTĖ, REMIGIJUS RINKEVIČIUS, MEČISLAV PAVLOVSKIJ, JUZEFAS PAVLOVSKIS, JAN MARKOVSKI, DANUTA MARKOVSKAJA, FLORENT MARKOVSKIJ, JURIJUS STATINO, JANINA STECH, DANUTA TUMANOVIČ, ROMUALD RAGUCKI, VLADISLAVAS RUBAŽEVIČIUS, STANISLAV STAKUN, PIOTR STAKŪN, JADVYGA JAKOVUK, IRINA RUBAŽEVIČ, JADVYGA SENIUT, VLADISLAV KOLTUN, KAZIMIR POLONSKIJ, ANDŽEJUS ANDŽEJEVSKIS, PIOTRAS ANDŽEJEVSKIS, JULIJA UTKO, IVAN DOVGIALO, JANINA GOLOVNIA, MARIJA BUTKEVIČ, VERA JONUŠKIENĖ, ALA KURALAVIČIENĖ, GENOVEFA ŠITIK, ANDŽEJ KOZLOVSKIJ, ROMUALD VAŠKEVIČ, IRINA RUBAŽEVIČ, VLADISLAVAS RUBAŽEVIČIUS, SOFJA CIUNOVIČ, JANINA STARUK, ANTONAS PIOTRAS CIUNOVIČIUS, TERESA SEVRUK, DANELIA MACKO, VERONIKA TOMAŠEVIČ, ANATOLIJ KAŠNIKOV, PAVEL RYNKEVIČ, ANA RYNKEVIČ, JAN RYNKEVIČ, ANTONIJ MAKOVSKIJ, ROMUALD BURBO, VERONIKA BURBO, TERESĖ ČESNAUSKIENĖ kviečiami susipažinti su formavimo ir pertvarkymo projektu. Planavimo tikslai – pertvarkyti sklypą atidalijant bendrosios dalinės nusavybės teise turimas žemės sklypo dalis ir suformuojant atsirus žemės slypus. Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė Iniciatorius – Marius Linartas. Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2015 m. kovo mėn. 9 d. (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) adresu Šeimyniškių g.3, Vilnius UAB“GEO BALTIJA“ patalpose, el.p. adresas [email protected], tel.865280507. Prašome prieš atvykstant pranešti ir suderinti susitikimo laiką aukščiau nurodytu telefonu