Parengtas žemės sklypo Kairėnės sodų g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS Informuojame Jus, kad vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 yra parengtas 816 kv.m. ploto žemės sklypo Kairėnės sodų g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą Jų tiesioginę paskirtį. Kadangi šis sklypas ribojasi su jūsų nuosavybėje turimu sklypu, pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 5 punktą, prašome jus dalyvauti projekto svarstyme ir derinime. Su projekto sprendiniais galite susipažinti atvykę adresu Konstitucijos pr. 23 A korp. 23 kab., Vilnius, nuo 2015 m. liepos 13 d. 11.00 val. Susipažinus su projekto sprendiniais, raštiškai pretenzijas-pasiūlymus galite pateikti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00val. iki 2015 metų liepos 27 d. (Projekto autorė Daiva Mackutė). Telefonas pasiteiravimui: 8 68490074 Jūsų raštiškai pateiktus pasiūlymus (pastabas) įmonė išnagrinės ir raštu atsakys per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos. Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. Direktorius Petras Jagminas