Parengtas žemės sklypo Kairėnų g. 60 formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), pradedamas rengti žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0089:0504, esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Kairėnų gt. 60, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-29 įsakymas Nr. 30-3221.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatoriai – Tatjana Šimkovič.

Projekto rengėja – Natalija Augūninenė, Kalavarijų g. 182-2, Vilnius. E-mail: n.auguniene@vtdko.lt. Mob.Tel. 868816182.

Su projektu galite susipažinti bei pareikšti savo pasiūlymus adresu:
Kalavarijų g. 182-2, Vilnius; nuo 2015-03-30 iki 2015-04-14,prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.