Parengtas žemės sklypo Kalvarijų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0032:340) formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2616 „Dėl žemės sklypo Kalvarijų g. 1 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-01-21 iki 2015-02-03. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2464.