Parengtas žemės sklypo Kalvarijų g. 61 (kadastro Nr. 0101/0032:741) ir sklypo Kalvarijų g. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Kalvarijų g. 61 (kadastro Nr. 0101/0032:741) ir sklypo Kalvarijų g. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-07 įsakymas Nr. 30-1423 „Dėl sklypo Kalvarijų g. 61 ir sklypo Kalvarijų g. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – pasiūlyti nustatyti kelio ir inžinierinių tinklų servitutą.

Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (paskirtis – kita; būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Svetlana Vasiljeva, Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: [email protected]

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 gegužės 21 d. iki 2015 birželio 3 d. adresu: Giedraičių g. 60A-31, Vilnius.