Parengtas žemės sklypo Kregždžių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0027:0114), Antakalnio sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, adresu Vilniaus m., Antakalnio sen., Kregždžių g. 10, kadastro Nr. 0101/0027:0114. Projektas rengiamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymą Nr. 30-1655. Projekto tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, bei padalyti žemės sklypą. Su projekto sprendiniai galima susipažinti pas projekto rengėją 2015 m. kovo 06 – 20 d. adresu Lvovo g. 89, Vilnius. Smulkesnė informacija telefonu 8-678-16911 arba el. paštu petkevicius.sarunas@gmail.com