Parengtas žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTUS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIUS

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 6,2033 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A30-1616 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. birželio 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1280/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2526.

Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB, į. k. 111622773, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel., +370 52690069, el. p: info.lithuania@vastint.eu.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – nerengti sklypo Laisvės pr. 10, Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento. Vadovaujantis gautomis vertinimo subjektų išvadomis 2018-02-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-569 nustatė – „sklypo Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) detaliojo plano koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas“.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 3 d. imtinai Lazdynų seniūnijos patalpose (Erfurto g. 29, Vilnius), projektuotojų biure (Maironio g. 11, Vilnius, darbo valandomis), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-17-276). Informacija teikiama tel. (85) 2611115, el. p. violeta@smartas.lt.

Su priimtu sprendimu nerengti SPAV dokumento, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma organizatoriaus internetinėje svetainėje (www.vilnius.lt), Lazdynų seniūnijoje (Erfurto g. 29) ir SPAV atrankos rengėjo internetinėje svetainėje (http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

brėžinį žiūrėti čia