Parengtas žemės sklypo O. Milašiaus g. 23, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo O. Milašiaus g. 23, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-01-15 įsakymas Nr. A30-145 „Dėl žemės sklypo O. Milašiaus g. 23 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengimo tikslai – suformuoti naują kitos paskirties visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą; sujungti naują kitos paskirties visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą su žemės sklypu O. Milašiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0024:363) į vieną.

Projekto rengėjas Marius Kundelis, Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius tel. 867632459, el. paštas: marius.kundelis@gmail.com. Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2016-05-16 iki 2016-06-01.