Parengtas žemės sklypo Ožkinių Sodų 5-ojoje g. 16 Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0006:0584 esančio SB“Dobilas“, Ožkinių Sodų 5-ojoje g. 16, Verkių sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.

Planavimo tikslas – prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo prijungti dalį bendrijos valdomos valstybinės žemės.

Planavimo organizatorius – SB“Dobilas“

Projekto rengėjas – M. Kundelis (individuali veikla), Vilnius. mob.: 8 676 32459, el.paštas [email protected]

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. gegužės 4 d. – gegužės 18 d. adresu Ožkinių Sodų 2-oji g. 22