Parengtas žemės sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje patvirtinto detaliojo plano (Reg. Nr. 2046) sprendinių koregavimas sklype Nr. S-5 (kad. Nr. 0101/0167:2199)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje patvirtinto detaliojo plano (Reg. Nr. 2046) sprendinių koregavimas sklype Nr. S-5 (kad. Nr. 0101/0167:2199) ir apie galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A30-1470, 2017-06-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1124/17(3.1.36-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinkla
Iniciatorius UAB „Lafiko Rent Lt“, įmonės kodas 302337275, A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, tel. 865037822, el. p: vytautas.strolis@financeline.lt.
Rengėjas UAB „Geri projektai “, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius, informacija teikiama tel.: 868672572 . arba el. pašt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti Pilaitės seniūnijos patalpose (Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius) darbo valandomis nuo 2017 m. lapktičio 3 d. iki 2017 m. gruodžio 7 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (86) 8672572, el. p. geriprojektai@gmail.com.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas susirinkimas vyks 2017 m. gruodžio 7 d., 16.30 val., rengėjo patalpose – Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius

Pagrindinį bbrėžinį žiūrėti čia