Parengtas žemės sklypo Palydovo g. 19, kadastro Nr. 0101/0048:427, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-10-07 įsakymas Nr. A30-2883 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Palydovų g. 19 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“.

Plano rengimo tikslas – pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą. Keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje valstybinėje žemėje, taip pat nebus keičiami užstatymo ir teritorijos naudojimo tipai ir privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (leistinas pastatų aukštis, užstatymo tankumas ir intensyvumas).

Pertvarkymo būdas – padalijimas.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Projekto rengėjas: UAB“Geodezinis planas“, P.Lukšio g.7 IIIa, Vilnius, tel.860165269, el.paštas:[email protected]

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. vasario 9 d. iki 2015 m. vasario 20 d. adresu – P. Lukšio g. 7, Vilnius.

Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2015 m. vasario 20 d.