Parengtas žemės sklypo Panerių sen., Gurelių k., Kad.Nr.0101/0165:0890, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus m, Panerių sen., Gurelių k., Kad.Nr.0101/0165:0890, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, ir esamą žemės naudojimo būdą iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 861493686., justina.skrodenyte@gmail.com

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015-03-26. iki 2015-04-10. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.