Parengtas žemės sklypo planas S. Batoro g. 150, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo k.Nr.0101/0063:XXXX (sklypo plotas – 0,0337 ha), Vilniaus m.sav., Vilniaus m., S. Batoro g. 150.

Planavimo tikslas: suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius (iniciatorius) – Ala Bublevič.

Projekto rengėjas – UAB ,,Traksalis“. Su parengto plano brėžiniais ir sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus iki 2015-05-20, Vytauto g. 34, Trakai, darbo dienomis 8-17 val., Tel. 8 528 51297.