Parengtas žemės sklypo S. Rapolionio g. 11 formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0169:994), esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Rapolionio g. 11 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-12-29 Nr. 30-3799, NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014-12-08 Nr. 49SDŽ-(MM922)-818, žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2015-01-28 Nr.A648-53/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0169:994).

Projekto organizatorius: Aurimas Badikonis

Projekto rengėjas: UAB“ Turto Administravimo Grupė“

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015-08-17 iki 2015-08-28. adresu : Tujų g. 29, Vilnius, Tel.: 860865201.