Parengtas žemės sklypo, Šešėlių g. 10, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) parengtas žemės sklypo, esančio Šešėlių g. 10, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto iniciatorius: Janina Aleksandrovič. Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Projekto rengėjas: Rolandas Stasiūnas, individuali veikla, adresas: Strėvos g. 6, Kozelkiškių k., Trakų r. Informacija teikiama tel.: +37060973892, el. paštu info.geo@inbox.lt. Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2015-07-20 iki 2015-08-07). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

Telefono nr. +37060973892

El. pašto adresas rolandas.geodezininkas@gmail.com

Paslaugos gavėjo adresas Šešėlių g. 10, Vilnius