Parengtas žemės sklypo Šeškinės g. 55 ir 55A detaliojo plano, keičiančio Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A30-3135/20; 2021 m. gegužės 24 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-46/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000, el. paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. [email protected]. Projekto vadovas – P. Kisielis, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, patikslinti inžinerinių komunikacijų koridorius, žemės sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. [email protected], Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnijoje, Šeškinės g. 30, Vilnius, el. p. [email protected], susisiekus su projekto rengėju darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – proceso numeris
K-VT-13-21-125.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui, plano rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ir el. paštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-125) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo pabaigos.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys