Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas žemės sklypo, Šiaurės g. 33, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad vadovaujantis LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „ Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-12-23 įsakymu Nr. A30-4037 „Dėl leidimo rengti žemės sklypo Šiaurės g. 33 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ nurodytais reikalavimais, parengėme žemės sklypo, esančio Šiaurės g. 33, Vilniuje, planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano tikslas-padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų. Su parengtu planu ataskaita galite susipažinti adresu S.Nėries 21, Vilniuje bei Naujosios Vilnios seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius nuo 2017-08-04 iki 2017-08-18. Plano rengėjas-matininkas-Artūras Jonušas, t. 868715679, el.adr.: arturas.matavimai@gmail.com