Parengtas žemės sklypo Spenglos g. 4 formavimo ir pertvarkymo projektas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SPENGLOS G. 4 FORMAVIMO IR PERTVRAKYMO PROJEKTO RENGIMO

Informuojame, jog yra parengtas žemės sklypo, esančio Spenglos g. 4., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teririjų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014.05.02 įsakymu Nr. 30-1009 DĖL ŽEMĖS SKLYPO SPENGLOS G. 4 FORMAVIMO IR PERTVRAKYMO PROJEKTO RENGIMO. 2015.06.20 reikalavimai Nr. A648-206/14(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas – pertvarkyti padalijimo būdu, 4780kv.m. kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės Spenglos g. 4. Vilniuje sklypą į keturis žemės sklypus.

Plano rengimo iniciatoriai – Henrik bordovskij, Piotr Liadovskij, Janina Liadovskaja

Projekto rengėjas – UAB „Infostudija“ Krokuvos g. 8, Vilnius. T. 869919403. el.p. info@infostudija.lt . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su parengtu projektu galima bei pateikti pasiūlymus nuo 2016.04.06 iki 2016.04.22 Krokuvos g. 8,(3 aukštas) Vilnius. darbo dienomis 08.00-17.00. Atsakingas asmuo- Gediminas Ratavičius, tel. 869919403. el.p. info@infostudija.lt . Prieš atvykstant būtinai susisiekite telefonu dėl susitikimo laiko suderinimo.