Parengtas žemės sklypo Stalupėnų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Stalupėnų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslas -sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-07 įsakymas Nr. 30-2949 „Dėl žemės sklypo Stalupėnų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezinis planas“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, tel. 869967224.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-03-05 iki 2015-03-23.