Parengtas žemės sklypo Tilto g. 10, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymas Nr. 30-1642 „Dėl žemės sklypo Tilto g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį

Projekto rengėjas Marius Kundelis, Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius tel. 867632459, el. paštas: marius.kundelis@gmail.com. Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-01-05 iki 2015-01-19.