Parengtas žemės sklypo Titnago g. 31 (kad. Nr. 0101/0076:48), formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Titnago g. 31 (kad. Nr. 0101/0076:48), formavimo ir pertvarkymo projektas. Informacija pateikiama vietos laikraštyje 2016-03-12 „Lietuvos žinios”, Nr. 48 (14263).

Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto iniciatorius: Edmund Andruškevič.

Projekto tikslai: Sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 626 94540, el. paštu [email protected].

Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-03-14 iki 2016-03-31). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.