Parengtas žemės sklypo Tyzenhauzų g. 40, kadastro Nr. 0101/0071:124, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Tyzenhauzų g. 40, kadastro Nr. 0101/0071:124, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslas -suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-29 įsakymas Nr. A30-2180 „Dėl žemės sklypo Tyzenhauzų g. 40 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezinis planas“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, tel. 869967224.

Susipažinti su projeku ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima iki 2015 m. rugsėjo 7 d..