Parengtas žemės sklypo Uosių g. 39A, (kad.Nr. 0101/0047:0463) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus mieste, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Uosių g. 39A, Skl.kad.Nr. 0101/0047:0463, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – suformuoti apie 120kv.m. ploto SB „Sostinė“ bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties Planavimo organizatorius – Nijolė Marija Martinkėnienė, Zenonas Martinkėnas Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, adresu Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.